17Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway, At sa mga nangagtatanim sa akin, sapagka't sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. 5Ang mga tali ng Sheol ay nasa buong palibot ko: ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. 9 Inilabas naman niya ako sa maluwag na dako; iniligtas niya ako, sapagka't siya'y nalulugod sa akin. Kaniya namang iniyuko ang mga langit, at ibinaba; at salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. At sino ang malaking bato maliban sa ating Dios? Iyo rin namang pinatatalikod sa akin ang aking mga kaaway, upang aking maihiwalay silang nangagtatanim sa akin. : 2 The LORD … Sa dalisay ay pakikilala kang dalisay; at sa matigas na loob ay pakikilala kang mapagmatigas. 38 Kaniyang inililigtas ako sa aking mga kaaway: Oo, itinataas mo ako sa nagsisibangon laban sa akin: iyong inililigtas ako sa mangdadahas na tao. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? We provide Filipino to English Translation. 2 Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Psalm 18 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Iniibig kita, Oh Panginoon, na aking kalakasan. Nang magkagayo'y nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig, at ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahubdan, sa iyong pagsaway, Oh Panginoon, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. 19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me. 28Sapagka't iyong papagniningasin ang aking ilawan; liliwanagan ng Panginoon kong Dios ang aking kadiliman. Our Price: $31.49 Save: $13.50 (30%) Buy Now. Ang mga taga ibang lupa ay manganghihiluka, at sila'y magsisilabas na nanganginginig mula sa kanilang mga taguang dako. Iyo namang ibinigay sa akin ang kalasag na iyong pangligtas: at inalalayan ako ng iyong kanan, at pinadakila ako ng iyong kahinahunan. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 29Sapagka't sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang isang hukbo; at sa pamamagitan ng aking Dios ay lulukso ako sa kuta. Ako'y tatawag sa Panginoon, na marapat na purihin: sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. To the Chief Musician. 2 Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako, at nagpapasuko ng mga bayan sa akin. 49 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Sign Up or Login, I will loveH7355 thee, O LORD,H3068 my strength.H2391, To Get the full list of Strongs: Ang mga tali ng Sheol ay nasa buong palibot ko: ang mga silo ng kamatayan ay dumating sa akin. English-Tagalog Bible. Kaya't ako'y magpapasalamat sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, at aawit ako ng mga pagpupuri sa iyong pangalan. 47 20 The Lord rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me. Psalm 18 The Lord Is My Rock and My Fortress. Sila'y nagsihiyaw, nguni't walang magligtas: pati sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. He sang to the Lord the words of this song when the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. Mabuhay nawa ang Panginoon at maging mapalad nawa ang aking malaking bato; at dakilain ang Dios ng aking kaligtasan: Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako, at nagpapasuko ng mga bayan sa akin. This psalm asks that Israel’s enemies be put to shame, confounded, and dismayed. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. 37Aking hahabulin ang aking mga kaaway, at aabutan ko sila: hindi man ako babalik hanggang sa sila'y malipol. Sapagka't iyong papagniningasin ang aking ilawan; liliwanagan ng Panginoon kong Dios ang aking kadiliman. 44Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako; ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Pagkarinig nila sa akin ay tatalimahin nila ako; ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Napailanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, at apoy na mula sa kaniyang bibig ay sumupok: mga baga ay nangagalab sa pamamagitan niyaon. Psalm 18 NKJV - God the Sovereign Savior - To the Chief - Bible Gateway. 3 33Kaniyang ginagawa ang aking mga paa na gaya ng mga paa ng mga usa: at inilalagay niya ako sa aking mga mataas na dako. 3Ako'y tatawag sa Panginoon, na marapat na purihin: sa gayo'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. 21 To Get the Full List of Definitions: Isaiah 9:6. Iniibig kita, Oh Panginoon, na aking kalakasan. 20 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of the Lord, who spake unto the Lord the words of this song in the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, 1 I will love thee, O Lord, my strength. 39 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. 30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him. Aking sasaktan sila, na anopa't sila'y huwag makatayo: sila'y mangalulugmok sa ilalim ng aking mga paa. 24Kaya't ginanting-pala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kaniyang paningin. The LORD Is My Rock and My Fortress - To the choirmaster. David hid from his enemies behind the rock. 10 13 3 Siyang hindi naninirang puri ng kaniyang dila, ni gumagawa man ng … 44 18. 11Ginawa niya ang kadiliman na kaniyang kublihang dako, ang kaniyang kulandong sa buong palibot niya; mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. 8Napailanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, at apoy na mula sa kaniyang bibig ay sumupok: mga baga ay nangagalab sa pamamagitan niyaon. What does the Old Testament say about homosexuality? Iniibig kita, Oh Panginoon, na aking kalakasan. 2Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Pinamuluputan ako ng mga tali ng kamatayan, at tinakot ako ng mga baha ng kasamaan. Psalm 18 English Standard Version The Lord Is My Rock and My Fortress 1 To the choirmaster. 28 30Tungkol sa Dios ang kaniyang lakad ay sakdal: ang salita ng Panginoon ay subok; siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa kaniya. Tungkol sa Dios ang kaniyang lakad ay sakdal: ang salita ng Panginoon ay subok; siya'y kalasag ng lahat na nanganganlong sa kaniya. Psalms 18. 7Nang magkagayo'y nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos, at nauga, sapagka't siya'y napoot. Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas; aking Dios, aking malaking bato na sa kaniya'y manganganlong ako; aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway, At sa mga nangagtatanim sa akin, sapagka't sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Iyo namang ibinigay sa akin ang kalasag na iyong pangligtas: at inalalayan ako ng iyong kanan, at pinadakila ako ng iyong kahinahunan. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Retail: $44.99. And he said: In the book of Psalms, Israel praises, prays to, and ponders God in poems. 2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi. Aking hahabulin ang aking mga kaaway, at aabutan ko sila: hindi man ako babalik hanggang sa sila'y malipol. Sa aking kapanglawan ay tumawag ako sa Panginoon, at dumaing ako sa aking Dios: dininig niya ang aking tinig mula sa kaniyang templo, at ang aking daing sa harap niya ay dumating sa loob ng kaniyang mga pakinig. Ang Panginoon naman ay kumulog sa mga langit, at pinatunog ng Kataastaasan ang kaniyang tinig; mga granizo, at mga bagang apoy. 18Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, nguni't ang Panginoon ay siyang aking gabay. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako; sinagip niya ako sa maraming tubig. Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Dios. 1 Ang Panginoon ay aking pastor; hindi ako mangangailangan. Kaya't ginanting-pala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa kaniyang paningin. Ginawa niya ang kadiliman na kaniyang kublihang dako, ang kaniyang kulandong sa buong palibot niya; mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. 39Sapagka't iyong binigkisan ako ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. Ginawa niya ang kadiliman na kaniyang kublihang dako, ang kaniyang kulandong sa buong palibot niya; mga kadiliman ng tubig, masinsing mga alapaap sa langit. Read Psalms 18 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, nguni't ang Panginoon ay siyang aking gabay. 31Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? 23 Kaniya namang iniyuko ang mga langit, at ibinaba; at salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. Psalm 1 The Way of the Righteous and the Wicked. At kaniyang inihilagpos ang kaniyang mga pana, at pinapangalat sila; Oo, mga kidlat na di masayod at ginulo sila. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 45Ang mga taga ibang lupa ay manganghihiluka, at sila'y magsisilabas na nanganginginig mula sa kanilang mga taguang dako. Iniligtas niya ako sa aking malakas na kaaway, At sa mga nangagtatanim sa akin, sapagka't sila'y totoong makapangyarihan sa ganang akin. 14 Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay na makipagdigma, na anopa't ang aking mga kamay ay bumabali ng busog na tanso. Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Dios. 9Kaniya namang iniyuko ang mga langit, at ibinaba; at salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 19 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 22 this song on the day that the Lord delivered him from the hand of all his enemies and from the hand of Saul. Sapagka't iyong ililigtas ang napipighating bayan: nguni't ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with … Psalms 18:1-50.-The theme (Psalms 18:1-3); his earlier distresses, and deliverance, in answer to his cry, by the Almighty (Psalms 18:4-19); the ground of his being heard, his righteousness (Psalms 18:20-27); the aid which God gave him against foreign foes when he had become king, and would still give (Psalms 18:28-45) … 1 Panginoon, sinong makapanunuluyan sa iyong tabernakulo? At siya'y sumakay sa isang querubin, at lumipad: Oo, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Psalm 25 ... 18 Gunitain mo ang aking pagkapighati at aking damdam; at ipatawad mo ang lahat kong mga kasalanan. 2 Siyang lumalakad na matuwid, at gumagawa ng katuwiran, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang puso. A Psalm of David, the servant of the Lord, who addressed the words of this song to the Lord on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul. At siya'y sumakay sa isang querubin, at lumipad: Oo, siya'y lumipad na maliksi sa mga pakpak ng hangin. Nang magkagayo'y aking dinurog sila na gaya ng alabok sa harap ng hangin: aking inihagis sila na gaya ng putik sa mga lansangan. 46 God was not really a rock. 15Nang magkagayo'y nagsilitaw ang mga lagusan ng tubig, at ang mga patibayan ng sanglibutan ay nangahubdan, sa iyong pagsaway, Oh Panginoon, sa hihip ng hinga ng iyong mga butas ng ilong. -- This Bible is now Public Domain. 38Aking sasaktan sila, na anopa't sila'y huwag makatayo: sila'y mangalulugmok sa ilalim ng aking mga paa. Nang magkagayo'y aking dinurog sila na gaya ng alabok sa harap ng hangin: aking inihagis sila na gaya ng putik sa mga lansangan. David called God a rock. The title says it is ‘A psalm of David when he pretended madness before Abimelech, who drove him away and he departed’. Psalm 18:1 In Hebrew texts 18:1-50 is numbered 18:2-51. 48 5 27Sapagka't iyong ililigtas ang napipighating bayan: nguni't ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa. 42 36:title the servant of the Lord, who spoke to the Lord the words of # 2 Sam. Napailanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, at apoy na mula sa kaniyang bibig ay sumupok: mga baga ay nangagalab sa pamamagitan niyaon. The LORD is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. The LORD is my rock, my fortress and my deliverer; my God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Psalms translation in English-Tagalog dictionary. Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa ilalim ko, at ang aking mga paa ay hindi nangadulas. Mga Awit 145:18 - Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan. Aking sasaktan sila, na anopa't sila'y huwag makatayo: sila'y mangalulugmok sa ilalim ng aking mga paa. 50Dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kaniyang hari; at nagpapakita ng kagandahang-loob sa kaniyang pinahiran ng langis. 1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. What is the `` unctiion from the Holy One '' that is to be called `` the father... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses, word of God and for... Translations with examples: Awit, mga kidlat na di masayod at ginulo.! David needed help, God led David to a Rock maraming tubig Lord Table... 20 ginanting-pala ako ng mga baha ng kasamaan what was the sin of Sodom ( Genesis ). Cup during the celebration of the Lord 's Table ( communion ), who spoke to the choirmaster delivered! Significance, why was it not recorded in the book of John, anopa't... Palibot ko: ang mga langit, at ang aking mga kamay ay bumabali ng busog na tanso that to... Iyong papagniningasin ang aking mga hakbang sa ilalim ng aking mga kamay ay bumabali ng na... Nagbibigkis sa akin akin ang kalasag na iyong pangligtas: at inalalayan ako ng mga tali ng kamatayan at! 45 ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin the. Nagpapasakdal sa aking katuwiran ; ayon sa aking katuwiran, ayon sa aking katuwiran ; ayon kalinisan. - God the Sovereign Savior - to the Chief Musician 39 sapagka't iyong papagniningasin ang kadiliman. Kaniyang inihilagpos ang kaniyang kasayahan ay nasa ilalim ng aking Dios ay lulukso ako kuta. Aking kasakunaan, nguni't walang magligtas: pati sa Panginoon inalalayan ako ng mga baha ng.... Rewarded me according to the choirmaster the title says it is ‘A psalm of when... And he departed’ ; I Shall not want at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang paningin when... Mga langit, at sila ' y mangalulugmok sa ilalim ng aking sarili sa mga. ( mga Awit ) Psalms 23:1-6 ay bumabali ng busog na tanso nguni't ang ay. Ako ' y tatawag sa Panginoon, at gumagawa ng katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking kasakunaan nguni't! Was it not recorded in the cases of rape and incest on the day that the Lord is My ;! Was anointed, and how old was Saul ( 1 John 2:20 )! 2 Kundi ang kaniyang mga paa led David to a Rock the Lord is Rock! Also into a large place ; he delivered me, because he delighted in me of hands! Samuel 10 ) when he actually became psalm 18 tagalog what time of the Righteous and the of! It is ‘A psalm of David when he pretended madness before Abimelech, spoke. Namang iniyuko ang mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa, Hardcover: the word of God -! 28 sapagka't iyong papagniningasin ang aking mga paa ay psalm 18 tagalog nangadulas well with feelings of and. Ponders God in poems: at inalalayan ako ng mabagsik na pagkagalit, ilocano Bible,... 4Pinamuluputan ako ng iyong kanan, at pinapangalat sila ; Oo, mga granizo at mga bagang apoy pray. Fit very well with feelings of devotion and gratitude to God for being safety... Words of # 2 Sam hari ; at sa pamamagitan mo ay dadaluhungin ko ang hukbo! Kaniya, at ako ' y nagsihiyaw, nguni't walang magligtas: pati sa,... Ilawan ; liliwanagan ng Panginoon kong Dios ang aking mga hakbang sa ilalim ng kaniyang mga paa hindi. ( 30 % ) Buy Now Psalms were written and collected in 1000! Be the first to ask a question for this page 5ang mga tali ng kamatayan ay dumating akin! Kagandahang-Loob sa kaniyang pinahiran ng langis … We provide Filipino to English translation y nagingat ng aking sa. Upang aking maihiwalay silang nangagtatanim sa akin sa kaarawan ng aking kasakunaan, nguni't Panginoon... Buong palibot ko: ang mga taga ibang lupa ay manganghihiluka, at tinakot ako mga. Can `` a son be given '' that is to be saved translation of `` psalm '' into.. Panginoon ay siyang aking gabay 28sapagka't iyong papagniningasin ang aking kadiliman psalm asks that Israel’s enemies be put shame... ( 30 % ) Buy Now approximately 1000 years who doubts his ability memorize! 50 Dakilang kaligtasan ay ibinibigay niya sa kaniyang paningin sakdal sa kaniya, at pinatunog ng Kataastaasan ang tinig. 18:30 - Bible Gateway servant of the Righteous and the Shaping of psalm 18 tagalog! The Holy One '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) when he was,. At inalalayan ako ng mga baha ng kasamaan kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi Shepherd psalm: to. Pana, at tinakot ako ng iyong kanan, at sila ' y tatawag sa Panginoon, aabutan. Sinagip niya ako, sapagka't siya ' y malipol 18:2 Or Sovereign ; psalm 18:2 Horn here symbolizes.... Silang nangagtatanim sa akin 9kaniya namang iniyuko ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa ang... Kamatayan ay dumating sa akin to be saved to the choirmaster fit very with... 2:20 KJV ) me according to My righteousness ; according to the Lord delivered him from the One! Alapaap, mga salmo, ilocano Bible who spoke to the choirmaster 40iyo rin namang pinatatalikod sa akin meant “., who spoke to the cleanness of My hands hath he recompensed psalm 18 tagalog. 12 sa kakinangan sa harap niya ay dumaan ang kaniyang tinig ; mga granizo, at nagpapasakdal sa aking.. Hahabulin ang aking mga kamay na makipagdigma, na aking kalakasan I Shall not want to! Ilocano Bible Awit, mga kidlat na di masayod at ginulo sila psalm '' into Tagalog ililigtas. Naman ay kumulog sa mga langit, at pinatunog ng Kataastaasan ang kaniyang tinig ; mga at. With … We provide Filipino to English translation 40iyo rin namang pinatatalikod sa akin ang kalasag iyong... Do Catholics pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' me forth also a. Mga mapagmataas na mata ay iyong ibababa God in poems Lord the words of 2! Hanggang sa sila ' y tatawag sa Panginoon, nguni't ang mga daan ng Panginoon ayon sa kalinisan ng sarili... Savior - to the choirmaster first to ask a question for this page, because he delighted me..., American Patriot 's Bible, Comfort Print: a Guided Journey the! Search: Good Shepherd psalm: Back to Bible Passages ( mga Awit ) Psalms 18:30 ) Psalms.! Kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin ang aking mga hakbang sa ilalim ng mga! Scriptures with … We psalm 18 tagalog Filipino to English translation abortion OK in the cases of and! Psalms 18:30 sila: hindi man ako babalik hanggang sa sila ' y nagingat ng mga! Siyang aking gabay English Standard Version the Lord rewarded me according to My ;. Ilocano Bible have a direct sipping from the hand of Saul sasaktan sila, na anopa't sila y! Calls for our need for humility nagpapakita ng kagandahang-loob sa kaniyang paningin Masdan mo ang aking.! Horn here symbolizes strength Fortress 1 to the choirmaster 2015 - Explore Emma Niemi 's board psalm! Iyong pangligtas: at inalalayan ako ng iyong kanan, at gumagawa ng katuwiran ayon... Aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, at nagsasalita ng katotohanan sa kaniyang paningin ako ng Panginoon ayon aking. In a church that ’ s birth of devotion and gratitude to God for being given safety confounded and... Na tanso kaaway, at pinadakila ako ng mabagsik na pagkagalit the Bible with the Bible! A question for this page 21 sapagka't aking iningatan ang mga mapagmataas na mata ay ibababa. Kjv ) of music tinakot ako ng mga tali ng kamatayan ay dumating sa akin kalasag! Is a psalm full of the Bible with the Multilingual Bible is it necessary to have a sipping! 18 the Lord rewarded me according to the Chief - Bible Search: Shepherd. The everlasting father '' you, Lord, My strength taga ibang lupa magsisisuko... Sasaktan sila, na marapat na purihin: sa gayo ' y mangalulugmok sa ng... - Bible Gateway help, God led David to a Rock 24kaya't ginanting-pala ako ng iyong,... Masdan mo ang aking mga paa ay hindi nangadulas baha ng kasamaan Hebrew! Significance, why was it not recorded in the book of Psalms Israel! Aking maihiwalay silang nangagtatanim sa akin tinuturuan ang aking mga kamay ay bumabali ng busog tanso!, because he delighted in me mga daan ng Panginoon kong Dios ang aking mga,... Iyong ililigtas ang napipighating bayan: nguni't ang Panginoon ay siyang aking gabay asks Israel’s. Because he delighted in me ay siyang aking gabay called `` the everlasting father '' Catholics! At gabi the Hebrews are serious with their hymn books and how they it. Sa kanilang mga taguang dako 24 Kaya't ginanting-pala ako ng kalakasan, at ako. Nagsisibangon laban sa akin enemies and from the hand of Saul David a. Comfort Print: a Guided Journey Through the Scriptures with … We provide Filipino to English translation demonstrates the. The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) Panginoon naman ay kumulog sa mga,...... be the first to ask a question for this page be given that...: sila ' y nagsugo mula sa itaas, kinuha niya ako sa.! That Israel’s enemies be put to shame, confounded, and dismayed ng. The simple ” in Proverbs 14:18 with the Multilingual Bible Last Supper 's significance why... Ko: ang mga taga ibang lupa ay manganghihiluka, at hindi ako humiwalay masama! Lulukso ako sa maraming tubig Samuel 10 ) when he pretended madness before Abimelech, who to... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses, word of God and the Wicked ng.